Saturday, April 9, 2011

天使叩心門(粤語歌詞)-- 調寄:童話

Tin   Si     Kau  Sam  Mun
天使叩心門
調寄:童
(一)
jyun  fong haa kwan   sau     si    fei   bat  zeoi   gau
愿放下困- 是非不追-
 jan  cyu  can  sai      jiu kong hang bou  lau
人處塵世 要抗衡暴流
 fat  faat  cong ngaan  mau    wui  gun  ho  caam   tau
佛法藏眼- 回觀可參-
 mik  pin  ngoi  jyu  zau   mei  cam wok jung  jau
覓遍外宇宙 未尋獲擁有
doi  wun  zyun  dik  sam cau     tin  si   jyu  fung hoeng ngo mun  kau
待換轉的深秋 天使如風向我門叩
 jau  seoi    jyun    ji        sing  fung  heoi  jyun  jau
有誰願意 乘風去遠游
seoi   jyun   gu   dei   cung   jau       tung  hap coeng naa  mou soeng zau
誰願故地重游 同合唱那無上咒
 sau   sap   san    tung     zoeng sam      faat        cit      gau
收拾神通 將心----

(二)
 mei  fung  mou   jip   sam  sam  cau        ci  zoeng  ngo  sam  hing  hing  kau
微風舞葉滲深秋 似將我心輕輕叩
 sai    jyun  wing sau        zan   sik   coi   hung  zoi    jyu    hau
誓願永守 珍惜彩虹在雨後
 jan   mou  wing gau zung sang hoeng wing waa wing juk  cing  ceon  bat  nau
人無永久終生享榮華永浴青春不朽
faat  jam  naan hang hoeng zing    mun      kau
法音難恒向正---

(三)
 jyut   lim   fai   ging   gau   zau      hung heoi zoeng cung   cit   liu  maan  jau
月鐮揮經九州 空虛像充徹了萬有
 got   haa   maak wai       doi cong  zung  cyu    lau
割下麥蕙 待倉中儲留
mong jyun   zi   faai    wui   tau           mok   lau  lyun   sai soeng  can   gau
望原子快回頭 莫留戀世上塵垢
soeng zoeng wui gaa           sam   faa        ji         fong        tau
想像回家 心花----

(四)
            faat   jam  naan hang hoeng zing    mun      kau
Wo-o-o-wo-ow 法音難恒向正---

順序:()-->()-->()-->()-->()-->()-->()
以下這影視是教化菩薩慈訓的道歌--淨化(調寄:童話),在此附上是為作音樂效果以供熟悉以上道歌之旋律,與此道歌之歌詞無直接關系。在此附上近來從網站得到的影視,相信是發一組道親用心製作的。原來多年來早有道親觀注後學所冩的道歌,並從前年開始在文字上作若干修飾後製成只有音樂背景的影視上傳網絡、廣結法緣,心中也感激萬分。在那些新製作的影片中,只有以下這一部粤語道歌(善歌)影視的歌詞是一字一句都原汁原味地被保留而未經修飾過的。(29/7/2016, 8:10 AM)